Centerpartiet och dess partiledare Annie Lööf presenterade på fredagen ett flertal förslag för att snarast minska de klimatpåverkande utsläppen från den svenska fordonsparken.

Förslagen lanserades i samband med att Annie Lööf och Centerpartiets energipolitiske talesperson, Rickard Nordin, besökte PowerCells huvudkontor på Hisingen i Göteborg

Centerpartiet med Annie Lööf och Rickard Nordin hade valt att presentera sina förslag vid ett besök på PowerCells huvudkontor på Hisingen i Göteborg. Bakgrunden till förslagen är nya siffror från SCB som visar att de klimatpåverkande utsläppen i Sverige ökar. I dagsläget står den svenska fordonsparken för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Bland de förslag som Centerpartiet lanserade fanns krav på att alla bilar som köps in av stat, landsting eller kommun från och med 2020 skall vara miljöbilar, en ny grön bilbonus med en rabatt på upp till 100 000 kronor vid köp av miljövänlig bil, däribland vätgasbilar, samt en ny grön miljölastbilspremie på upp till 250 000 för de lastbilar som har minst klimatpåverkande utsläpp. Ytterligare förslag var införandet av en klimatbonus för åkerier som väljer fossilfria drivmedel för sina transportfordon och en nationell plan för elektrifiering av transportsektorn som inkluderar satsningar på tankstationer för alternativa drivmedel såsom vätgas i hela landet.

”Vi menar allvar med att vi vill ställa om fordonsflottan. Att den offentliga sektorn köper miljöbilar innebär både att de egna utsläppen sänks, att vi får fler miljöbilar på begagnatmarknaden och att en utbyggnad av laddstolpar och tankställen kan ske, vilket även hjälper de privatpersoner som skaffar en miljöbil”, säger Annie Lööf.

I samband med besöket hade Annie Lööf och Rickard Nordin också ett möte med PowerCells vd Per Wassén som presenterade företaget och dess satsningar på bränslecellsområdet. Vid den efterföljande rundturen i PowerCells lokaler fick Lööf och Nordin samt inbjudna journalister, bland annat se det nya vätgaslaboratoriet som är ett av de största i Europa.

”Klimatförändringen kräver omedelbara åtgärder och även om vi har en världsledande teknologi är vi helt beroende av politiska initiativ för att omställningen väl skall ta fart”, säger Per Wassén, vd för PowerCell. ”I Kina, Japan och Tyskland, men även Kalifornien, har man förstått detta och det är oerhört viktigt att även svenska myndigheter följer efter om vi skall vända utvecklingen.”

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén

VD, PowerCell Sweden AB (publ)

Tel: +46 (0) 31 720 36 20

Email: per.wassen@powercell.se 


Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Attached Files