PowerCell Sweden AB (publ) är ett svenskt Göteborgsbaserat företag grundat 2008. Bolagets historia startade för 20 år sedan som ett utvecklingsprojekt inom Volvokoncernen. Efter bolagiseringen då Volvo Group Venture Capital AB (dåvarande VolvoTechnology Transfer) blev ägare, gjordes en finansieringsrunda 2009 varvid riskkapitalbolagen Finindus, Midroc New Technology och Fouriertransform investerade i Bolaget. I samband med nyemissionen 2014 tillfördes fler än 2 300 nya aktieägare.

Finindus

Early stage and growth venture fund set up by ArcelorMittal and the Flemish Region to invest in high-potential ideas in material technologies.

Fouriertransform

State-owned venture capital company with the vision to contribute to the success of the internationally competitive Swedish automotive industry.

Midroc New Technology

Swedish Private Equity firm focused on ground-breaking, clean technologies.

Aktieägare per den 8 Maj , 2020*

 

Shareholder Number of shares (%)
Bosch GmbH 5,987,740 11.5
Fouriertransform 4,091,512 7.9
Avanza Pension 2,216,733 4.3
Midroc New Technology 1,581,605 3.0
Finindus 1,472,149 2.8
Other 36,519,071 70,4
Total 51,868,810 100.0%

* Källa: Euroclear