PowerCell Sweden AB (publ) är ett svenskt Göteborgsbaserat företag grundat 2008. Bolagets historia startade för 20 år sedan som ett utvecklingsprojekt inom Volvokoncernen. Efter bolagiseringen då Volvo Group Venture Capital AB (dåvarande VolvoTechnology Transfer) blev ägare, gjordes en finansieringsrunda 2009 varvid riskkapitalbolagen Finindus, Midroc New Technology och Fouriertransform investerade i Bolaget. I samband med nyemissionen 2014 tillfördes fler än 2 300 nya aktieägare.

Finindus

Early stage and growth venture fund set up by ArcelorMittal and the Flemish Region to invest in high-potential ideas in material technologies.

Fouriertransform

State-owned venture capital company with the vision to contribute to the success of the internationally competitive Swedish automotive industry.

Midroc New Technology

Swedish Private Equity firm focused on ground-breaking, clean technologies.

Aktieägare per den 31 December, 2019*

 

Aktieägare Antal aktier (%)
Bosch GmbH 5 848 531 11,3
Fouriertransform 5 848 531 11,3
Avanza Pension 2 762 242 5,3
Midroc New Technology 2 138 114 4,1
Finindus 2 000 000 3,9
Other 32 271 932 64,1
Totalt 51 868 810 100,00%

* Källa: Euroclear