Aktieägarna i PowerCell kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 mars 2019 i bolagets lokaler med adress Ruskvädersgatan 12 i Göteborg.

Årsstämmor

Contact image

Mårten Wikforss
Head of Corporate Communication, IR and Public Affairs IR-contact