Aktieägarna i Powercell Sweden AB (publ), org. nr 556759-8353, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april kl. 15.00 i Palmstedtsalen, Chalmers Conference Center med adress Chalmersplatsen 1 i Göteborg För de som inte kan delta, kommer bolagsstämman sändas på hemsidan powercell.se.

Årsstämmor

Contact image

Mårten Wikforss
Head of Corporate Communication, IR and Public Affairs IR-contact